Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de content van Oei, ik groei! Online Guide en het gebruik van de informatie, diensten en materialen (“Online Content en cursussen”) door de Oei, ik groei! Online Guide website (de “Website”), inclusief uw bezoek en het surfen op de Website (zijnde een “bezoeker”) en de registratie bij Oei, ik groei! Online Guide als student (een “leerling”).

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, moet je direct stoppen met het gebruik van de Website en de Online Content en cursussen.

1. Over ons
1.1 Oei, ik groei! (“www.oeiikgroeionlineguide.nl”, “wij”, “onze”, “ons”) is een bedrijf gevestigd in Nederland op het adres Van Pallandtstraat 63, 6814 GN, Arnhem.
1.2 In deze Algemene Voorwaarden zijn “u” of “uw” verwijzingen naar u als een cursist of bezoeker.
1.3 De Oei, ik groei! Online Guide biedt online content en cursussen.
1.4 Indien u vragen heeft over deze voorwaarden of u wilt contact met ons voor welke reden dan ook klikt u op ‘Contact’ onderaan de pagina of klik hier.

 

2. Het gebruik van de Website (Cursist gedragingen)
2.1 Door toegang en/of gebruik van deze Website, Online Content en cursussen (met elk apparaat, als bezoeker of als Cursist), bevestigt u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en akkoord gaat en overeenstemt met, en alle lokale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. Gebruik van de website en de toegang tot de Online Content en cursussen voor iemand onder de leeftijd van 13 is ten strengste verboden.
2.2 Door toegang en/of gebruik te maken van deze website, online content en cursus gaat u ermee akkoord zich te houden aan de onderstaande voorwaarden, indien u deze voorwaarden schendt is dit een overtreding vanuit u zijde.

 1. U gaat ermee akkoord dat de toegang tot de cursus en het gebruik van de Website alleen door u gebruikt wordt voor legale doeleinden en niet op een manier die onwettig of frauduleus is, of enig onwettig of frauduleus doel of effect heeft;
 2. gaat u ermee akkoord de Website, Online Content en cursussen niet te gebruiken om minderjarigen op welke manier dan te verwonden of te schaden
 3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Oei, ik groei! mag de cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.
 4. gaat u ermee akkoord dat u niets aan de website of van de Online Content en cursussen zal wijzigen of aanpassen.
 5. gaat u ermee akkoord dat u de beveiliging en gerelateerde beveiligingsopties van de Oei, ik groei! Online Guide niet zal omzeilen, uitschakelen, of op andere wijze de beveiliging van deze website zal verhinderen.
 6. gaat u ermee akkoord dat u de inhoud en content van de website en de Oei, ik groei! Online Guide niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden of voor het gebruik van derden, inclusief:
  • de verkoop van de toegang tot de Oei, ik groei! Online Guide of geassocieerde content.
 7. gaat u akkoord met het gebruik van de website en toegang tot de Oei, ik groei! Online Guide op een manier die niet in strijd staat met de rechten van iemand anders of het beperken van iemand anders bij het gebruik van de website.
 8. gaat u ermee akkoord om niet persoonlijke gegevens van bezoeker of cursist van de Website of Oei, ik groei! Online Guide te vragen of te verzamelen.
 9. gaat u ermee akkoord om geen enquêtes of studies, oproepen tot actie, ongewenste e-mail, spimming of spammen, of bulk mededelingen van welke aard dan ook, al dan niet voor commerciële of niet-commerciële doeleinden te plaatsen, uploaden, e-mailen of anderszins verzenden of verspreiden.
 10. gaat u ermee akkoord de inhoud van de Oei, ik groei! Online Guide & Website op geen enkele wijze kopiëren, reproduceren, distribueren, overbrengen, uitzenden, verkopen, in licentie geven, of op andere wijze te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke licentiegevers / eigenaren van de cursussen en de inhoud op de website;
 11. gaat u ermee akkoord om geen om toegang te krijgen of probeert te krijgen tot het account van een andere bezoeker of om deze na te bootsen.
 12. U erkent en stemt ermee in dat de vorm en aard van de Website en Oei, ik groei! Online Guide van tijd tot tijd kan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
 13. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige inbreuk op uw verplichtingen van deze Voorwaarden en voor de gevolgen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade die wij of een derde partij zou kunnen lijden) van een dergelijke schending.
 14. gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle auteursrechtelijke bepalingen of beperkingen van de Website en de Oei, ik groei! Online Guide. U mag geen, juridische of bedrijfseigen mededelingen op de Website of de Oei, ik groei! Online Guide verwijderen.

3. Registratie en Account
3.1    Elke bezoeker kan de Website bekijken, maar om volledig te participeren aan de activiteiten op de Website en Online Cursussen, moet u zich registreren met uw echte naam, e-mailadres, uitgerekende datum en een password aanmaken. U stemt ermee in dat u nooit uw Oei, ik groei! Online Guide inloggegevens en verkregen informatie zal delen met een derde partij om welke reden dan ook.
3.2 Bij het invoeren van uw Oei, ik groei! Online Guide account kan er gevraagd worden om aanvullende informatie. Deze informatie wordt gevraagd om uw identiteit vast te stellen.
3.3. Alle informatie die u verstrekt dient ten alle tijden volledig, juist en accuraat te zijn en dient actueel gehouden te worden.
3.4 Indien uw gegevens in uw Oei, ik groei! Online Guide account nep, niet actueel of onvolledig zijn, behouden wij ons het recht u te verwijderen of uw toegang tot het gebruik van de website en uw inschrijving van de Oei, ik groei! Online Guide te beëindigen.

4. Cursist gedragingen
4.1 Door zich te registreren bij Oei, ik groei! Online Guide voor een Cursist account, gaat u ermee akkoord (in aanvulling op uw verplichtingen als Cursist hierboven) dat u:

 1. zich eenmalig registreert, en geen meerdere accounts aanmaakt;
 2. het niet zal toestaan dat iemand anders uw Oei, ik groei! Online Guide Account gebruikt;
 3. Oei, ik groei! direct op de hoogte brengt als u op de hoogte bent van bedrog of andere overtredingen van deze voorwaarden door een andere Cursist.

4.2 Indien u gediskwalificeerd bent op grond van paragraaf 4.1 (a), (b) of (c), kunnen we u de toegang of deelname aan de Oei, ik groei! Online Guide verbieden.

5. Provider
5.1. Wij behouden ons het recht om de Oei, ik groei! Online Guide (of de inhoud daarvan) te annuleren, te onderbreken, herschikken, wijzigen, of te herzien, te wijzigen zonder kennisgeving aan u.
5.2 We maken geen aanspraak op content welke u upload of plaatst op uw Oei, ik groei! Online Guide account noch maken wij deze beschikbaar voor inzage op de website.

6. Copyrights
Het auteursrecht op door Oei, ik groei! Online Guide uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Oei, ik groei! Online Guide, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Oei, ik groei! Online Guide mag de cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Oei, ik groei! Online Guide heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

7. Privacy en beveiliging
Wij respecteren uw recht op privacy. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw informatie, inhoud en account (indien van toepassing) te zullen beschermen, kunnen we niet garanderen dat onbevoegde derden onze beveiliging kan hacken. U erkent dat u uw informatie op uw eigen risico aan ons verstrekt.
8. Koppelingen naar andere sites
8.1 Website kan links naar pagina’s op andere websites bevatten ( “Gelinkte Sites”), en de gekoppelde sites kunnen inhoud bieden of producten en / of diensten in de verkoop bevatten.
8.2 Wij zijn geen auteur van deze externe websites noch kunnen wij deze bewerken, controle of toezicht houden op deze gelinkte sites. U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 1. Oei, ik groei! niet verantwoordelijk is voor de juistheid of beschikbaarheid van informatie op de Gekoppelde locaties; en
 2. we hebben geen controle over de sponsors van dergelijke gekoppelde sites of over de inhoud, producten, advertenties of andere materialen gepresenteerd op dergelijke gelinkte sites.

8.3 Wij mogen links naar gelinkte sites van de website verwijderen op elk gewenst moment om welke reden dan ook.
8.4 We zullen niet aansprakelijk gehouden worden voor transacties door u met derden via een Gekoppelde Site.

9. Oei, ik groei! Intellectueel Eigendomsrechten
9.1 Oei, ik groei! is de eigenaar / de licentiehouder van alle benodigde intellectuele eigendomsrechten in alle aspecten van de Website en Oei, ik groei! Online Guide, waaronder de technologie, broncode, alle inhoud, software, scripts, afbeeldingen, animaties, video’s en audio (de “Oei, ik groei! Online Guide IPR”). De Oei, ik groei! Online Guide IPR wordt beschermd voor zover mogelijk door het auteursrecht. Al deze rechten zijn voorbehouden. U stemt ermee in dat de Oei, ik groei! Online Guide IPR en alle updates en aanpassingen eigendom blijft van Oei, ik groei!.
9.2 Behalve alle content door u ingebracht, zijn alle huidige en toekomstige auteursrechten, gebruik geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, modelrechten, niet-geregistreerde ontwerpen, databankrechten en alle andere huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en de rechten in de aard van de intellectuele eigendom bestaande uit of in verband met de website van Oei, ik groei!

10. Uw aansprakelijkheid

10.1. U vrijwaart en houdt ons volledig schadeloos van en tegen alle acties, vorderingen, eisen, kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, verlies, of schade die (direct of indirect) voortkomen uit:

 1. u deelneemt aan de Oei, ik groei! Online Guide;
 2. uw toegang tot en/of het gebruik van de website of Oei, ik groei! Online Guide;
 3. u een van deze voorwaarden schendt

10.2. Elke schadevergoeding in deze paragraaf is apart en onafhankelijk van de andere verplichtingen in deze Voorwaarden.

11. Onze aansprakelijkheid naar u

11.1. Niets in deze Voorwaarden tast de wettelijke rechten aan waar u recht op hebt als consument.
11.2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige speciale, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of economische schade, of enige andere verliezen, met welke oorzaak dan ook die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden. Dit omvat (zonder beperking):

 1. winstderving (direct of indirect);
 2. enig verlies van goodwill;
 3. verlies van kansen; en
 4. enig verlies van gegevens die u oploopt.

11.3 Wij verzorgen de Oei, ik groei! Online Guide in goed vertrouwen, maar wij geven geen garantie of verklaren dat de Oei, ik groei! Online Guide voldoet aan uw eisen, noch dat de website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw gebruik van de Oei, ik groei! Online Guide en uw gebruik is geheel op eigen risico. Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om de computer virussen en / of andere kwaadaardige programma’s op de website te voorkomen, en wij zijn niet aansprakelijk mochten deze wel voorkomen. We garanderen niet dat gebreken in de website of Oei, ik groei! Online Guide zullen worden gecorrigeerd.
11.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt als gevolg van:

 1. relaties en transacties tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties op de website of in verband met de Oei, ik groei! Online Guide;
 2. eventuele veranderingen die we kunnen maken aan de website of Oei, ik groei! Online Guide, of voor tijdelijke onderhoud (onderbrekingen) van de website of Oei, ik groei! Online Guide;
 3. de verwijdering van, beschadiging, of het niet opslaan van enige Online Content en andere communicatiegegevens bewaard of verzonden worden door of via het gebruik van de Website;
 4. door ons niet te voorzien van correcte account gegevens; en
 5. door uw account gegevens niet veilig en vertrouwelijk te houden.

11.5 We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Website en / of de toegang tot de Oei, ik groei! Online Guide op elk gewenst moment voor bedrijfs-, overheids-, juridische of andere redenen te beëindigen.
11.6 Wij kunnen uw Oei, ik groei! Online Guide account of toegang / gebruik van de Website met onmiddellijke ingang te beëindigen:

 1.  indien we redelijkerwijs geloven dat u of elke andere cursist in strijd bent met een van deze voorwaarden;
 2.  om eventuele frauduleuze, illegale of onrechtmatige activiteiten te voorkomen;

 

12. De Wet
12.1 Deze Voorwaarden, uw gebruik en toegang tot de website, en alle andere beleidsterreinen wordt beheerst door de wetten van Nederland.
12.2 Alle geschillen die ontstaan tussen u en ons (of contractuele of niet-contractuele) in verband met uw toegang tot de Oei, ik groei! Online Guide en het gebruik van de website, met inbegrip van de geldigheid van deze voorwaarden of het beleid uitgegeven door ons, zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland. Voor elk geschil tussen u en ons, gaat u ermee akkoord dat u eerst zal proberen om het informeel op te lossen met ons. In het onwaarschijnlijke geval dat we in staat zijn om het geschil op deze wijze binnen 28 dagen na het geschil op te lossen, wordt schriftelijk in kennis gesteld dat we het wel eens met de exclusieve bevoegdheid van de rechter in Nederland onderwerpen om een dergelijk geschil op te lossen.

 

13. Wijzigingen
Oei, ik groei! heeft het recht om de Oei, ik groei! Online Guide en deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om aan de wet of aan onze veranderende bedrijfsvereisten te voldoen, zonder u daarover te informeren. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Oei, ik groei! Online Guide op deze pagina.
Daarnaast behouden wij ons het recht om de Online Content en Cursussen te beëindigen zonder u daarover te informeren u. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden door u of een derde partij voor dergelijke wijzigingen, schorsingen of beëindigingen. Door de website te blijven gebruiken, gaat u met bovenstaande en eventuele gewijzigde en geüpdate voorwaarden akkoord.

14. Andere belangrijke voorwaarden

14.1 Indien een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar door een bevoegde rechtbank wordt verklaard, blijven de overige Voorwaarden volledig van kracht.
14.2 Alleen u en wij hebben het recht om deze voorwaarden af ​​te dwingen. Derden hebben niet het recht om een ​​van deze voorwaarden af ​​te dwingen.
17.4 Deze Voorwaarden is een overeenkomst tussen u en ons en vervangt enige en alle voorafgaande voorwaarden, garanties en / of verklaringen voor zover is vastgesteld en toegestaan ​​door de wet.

15. Cookies
Een cookie is een stukje informatie welke wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer door de webbrowser. Wanneer de gebruiker opnieuw naar de desbetreffende pagina surft kan de opgeslagen data in een cookie worden opgevraagd door deze website om deze op de hoogte te stellen van de voorgaande activiteit van deze gebruiker. ‘Cookies’ zijn niet schadelijk voor uw computer. Je kan de browser zo instellen dat hij je waarschuwt als je een ‘cookie’ ontvangt. Dan kan je beslissen of je het (automatisch) accepteert of niet.